Organization Committe Head
Doç.Dr. Mehmet Ali Yıldırım 

(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Organization Committe

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüküm 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Serhat Kuzucu 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Bayram Nazır 
(Gümüşhane Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülsüm Çalışır 
(Gümüşhane Üniversitesi)
Doç. Dr. Kemal Saylan 
(Gümüşhane Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar Hayaloğlu 
(Gümüşhane Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi H. Gülçin Beken 
(Gümüşhane Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Berat Sarıkaya 
(Gümüşhane Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Keyifli 
(Gümüşhane Üniversitesi)

Sekreteria

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Efe 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Bartan 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Simsar 
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Arş Gör. Hasan Yenidoğan 
( Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Öğr. Gör. Hasan GÜLER 
( Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Arş. Gör. Enes Karacoşkun
( Kilis 7 Aralık Üniversitesi)